Wie?

De rouwtuin is een initiatief van kunstenaar Daan van Geijlswijk en zijn stichting De Waterspiegel.