Maquette

c

De ervaring leert dat ik soms concreter moet worden om de boodschap duidelijk te krijgen. Daarom heb ik voor De Rouwtuin een maquette gemaakt, een schaalmodel van een stuk land van 2 Ha. Het goede hiervan is dat je wordt gedwongen om het concept verder te brengen en verder in verband moet brengen met het landschap. Inspirerend om te doen. Het maakt alles nog weer veel concreter en ik zie nu echt geen obstakels meer om met een stuk land aan de gang te gaan. Natuurlijk heeft het stuk land weer invloed op het ontwerp, maar dat maakt niet uit. De interactie met het landschap is juist weer een inspiratiebron, bepaalde plekken hebben een bepaalde uitstraling die je pas kunt meenemen in je ontwerp als je daadwerkelijk een stuk bos of heide hebt ervaren. Ik vind dat ook een typisch verschil tussen het ontwerpproces en het kunstzinnige scheppen, bij de laatste is de invloed van onvoorspelbare verrassingen van wezenlijk belang, terwijl de verrassingen bij het ontwerpen weinig invloed hebben. Het scheppen vanuit wat er is, is wezenlijk anders dan het scheppen vanuit de cognitie, het denken. Goed, al met al, blij met deze maquette en hopelijk kunnen we nu weer stappen gaan zetten!