Ontwerp van de tuin

Het ontwikkelen van de rouwtuin is een vrij complex proces, waarbij in de toekomst met verschillende specialisten moet samengewerkt  worden. Daarom streef ik er naar van grote lijnen naar detail te werken en heb daar een vorm voor gevonden. Het lijkt een beetje op een spel. Er zitten verschillende lagen in, die los te plaatsen zijn. De onderste zijn de landschapssoorten of landschappen. Op deze landschappen komt de weg of route. Langs die route wordt de bezoeker langs ervaringsthema’s geleid. Waaronder 4 verwerkingsfases van rouw en bijvoorbeeld ‘verbondenheid met lotgenoten’. Bij de verschillende thema’s kunnen dan rituelen, sculpturen of architectonische ingrepen, teksten en bouwwerken (met daarin ervaringen) worden geplaatst. Ieder van deze soort heeft een verschillend soort blokje. Zo ontstaat een weg vol ervaringen, waarbij alle onderdelen gericht zijn op het creëren van een ervaring die helpt bij het verwerken.

Je kunt hier met een team aan werken zonder het overzicht te verliezen en het dient als manier om te presenteren. Het werkt voor mij ook heel goed om tot duidelijke opdrachten te komen naar derden toe.

Een grote stap voorwaarts wat mij betreft, ook met dank aan Hadas Lieber die hierbij begeleidt. We hebben hiermee een vorm gevonden om al het al gedane werk een plek te geven en om te zetten naar iets concreets. Ik ga het ‘spel’ nog enigszins aanpassen en aanvullen, maar daarna zijn we eigenlijk klaar om met een plek aan de gang te gaan. Wie biedt?!